Ez az oldal cookie-kat használ.
Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.
×

 A Lea Otthon Családok Átmeneti Otthona (fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye (székhely: 8000 Székesfehérvár Városház tér 5.); „Lea Otthon”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön önéletrajzát, amelyet megküldött a Lea Otthon részére anélkül, hogy konkrét pozícióra jelentkezne.

 • Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

Az önéletrajza elküldése során megadott személyes adatai adatkezelője a Lea Otthon (fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.).

A Lea Otthon adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A Lea Otthon adatvédelmi tisztviselője: Marczali Ügyvédi Iroda, e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 • Az adatkezelés célja és jogalapja

A Lea Otthon az önéletrajza megküldése során megadott személyes adatokat új munkavállaló kiválasztása céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet Ön az önéletrajza elektronikus vagy postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg. Az önéletrajzában szereplő személyes adatok megadása nem alapul jogszabályon, azonban előfeltétele a szerződés megkötésének, mivel a Lea Otthon az önéletrajza alapján tud előzetes döntést hozni a tekintetben, hogy fel kívánja-e venni a kapcsolatot Önnel az interjúztatás megkezdése érdekében.

 • Személyes adatok címzettjei

A Lea Otthon a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítja.

 • Az adatkezelés időtartama

A Lea Otthon az Ön által az önéletrajza megküldésével megadott személyes adatokat önéletrajza megküldésének évét követő év március 31. napjáig kezeli. Ezt követően az önéletrajzát az informatikai rendszerből törli, illetve a papíralapon kezelt önéltrajzát az adatkezelés időtartama elteltével iratmegsemmisítővel megsemmisíti.

 • Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • A Lea Otthon a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót a tájékoztatóban megadott naptól kell alkalmazni.
  • A Lea Otthon az adatkezelési tájékoztató módosításáról az önéletrajzában szereplő e-mail címén értesíti.
 • Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Lea Otthonhoz az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen fordulhat.

A Lea Otthon az érintetti jogai gyakorlására irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

A Lea Otthon szükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról a Lea Otthon a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt.

A személyes adatai kezelésével kapcsolatban a következő jogokat gyakorolhatja:

 • Hozzájárulás visszavonásához való jog

Jogosult a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonni a következő e-mail címre küldött e-mail útján: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., postai levélben vagy személyesen.

 • Hozzáféréshez való jog

Kérhet visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a Lea Otthon kezeli-e a személyes adatait.

Amennyiben kérése a személyes adatai másolatának kiadására is irányul, a Lea Otthon azokat az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy a Lea Otthon indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy egészítse ki pontatlan, illetőleg hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Lea Otthon, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Lea Otthonra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Lea Otthon, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben azokra az eredeti adatkezelési célból a továbbiakban nincs szüksége, Ön visszavonta hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Lea Otthon jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha vitatja azok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, a Lea Otthonnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy a Lea Otthon a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában átadja.

 • Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy a Lea Otthon megsértette a jogait a személyes adatai kezelése során, akkor a Lea Otthonhoz az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen fordulhat.
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (1) 391-1400, honlap címe: naih.hu).
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Lea Otthon székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

Hatályos 2021. szeptember 1. napjától