Ez az oldal cookie-kat használ.
Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.
×

A Lea Otthon Családok Átmeneti Otthona (fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye (székhely: 8000 Székesfehérvár Városház tér 5.), ágazati azonosító: S0051290; „Lea Otthon”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az Ön személyes adatait az önkéntes szerződés létesítése, teljesítése és megszüntetése során.

 • Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

A személyes adatai adatkezelője a Lea Otthon (fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.).

A Lea Otthon adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A Lea Otthon adatvédelmi tisztviselője: Marczali Ügyvédi Iroda, e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 • Az adatkezelés célja és jogalapja

A Lea Otthon a személyes adatait a szerződés létesítése, teljesítése és megszüntetése céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés fennállása alatt az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés), illetve a szerződés megszűnését követően az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdése c) pontja (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés).

 • Személyes adatok címzettjei

A Lea Otthon a személyes adatokat a Székesfehérvári Egyházmegye (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.) mint a Lea Otthon könyvviteli szolgáltatója, valamint a Kórházi Önkéntes Alapítvány részére továbbítja.

 • Az adatkezelés időtartama

A Lea Otthon az Ön által megadott személyes adatokat a szerződés megszűnését követő 5. évet követő március 31. napjáig kezeli.

 • Az adatkezelési tájékoztató módosítása
  • A Lea Otthon a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót a tájékoztatóban megadott naptól kell alkalmazni.
  • A Lea Otthon az adatkezelési tájékoztató módosításáról a rendelkezésére álló e-mail címén értesíti.
 • Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Lea Otthonhoz az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen fordulhat.

 • Hozzáféréshez való jog

Kérhet visszajelzést arra vonatkozóan, hogy a Lea Otthon kezeli-e a személyes adatait.

Amennyiben kérése a személyes adatai másolatának kiadására is irányul, a Lea Otthon azokat az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Kérheti, hogy a Lea Otthon indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse vagy egészítse ki pontatlan, illetőleg hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Lea Otthon, kérésére, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, kivéve, ha az adatkezelés a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, a személyes adatok kezelését előíró, a Lea Otthonra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetőleg jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Lea Otthon, erre irányuló kérése hiányában is, indokolatlan késedelem nélkül törli a személyes adatait, amennyiben azokra az eredeti adatkezelési célból a továbbiakban nincs szüksége, Ön visszavonta hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja, a személyes adatait jogellenesen kezelték, a Lea Otthon jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

A személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti, ha vitatja azok pontosságát, az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, a Lea Otthonnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy a saját helyzetével kapcsolatos okból tiltakozik az adatkezelés ellen.

 • Adathordozhatósághoz való jog

Kérheti, hogy a Lea Otthon a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában átadja.

 • Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy a Lea Otthon megsértette a jogait a személyes adatai kezelése során, akkor a Lea Otthonhoz az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen fordulhat.
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                        1363 Budapest, Pf. 9.
Cím:                                             1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon:                                      +36 (1) 391-1400
Fax:                                              +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                               Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Hatályos 2020. november 4. napjától