Ez az oldal cookie-kat használ.
Friss adatvédelmi tájékoztatónkban megtalálod, hogyan gondoskodunk adataid védelméről. Oldalainkon HTTP-sütiket használunk a jobb működésért.
×

A Lea Otthon Családok Átmeneti Otthona (fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.), „Lea Otthon”) az Európai Unió és a Tanács 2016/679. számú rendelete 13 cikkének való megfelelés érdekében a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli a nem magánszemély szerződéses partnerek nevében eljáró kapcsolattartók kapcsolattartási adatai:

 1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő

A kapcsolattartási adatok tekintetében az adatkezelő a Lea Otthon (fenntartó: Székesfehérvári Egyházmegye (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.).

A Lea Otthon adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki. A Lea Otthon adatvédelmi tisztviselője: Marczali Ügyvédi Iroda, e-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

A Lea Otthon a szerződéses partnerek nevében eljáró kapcsolattartók kapcsolattartási adatait kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés fennállása alatt a Lea Otthon jogos érdeke. A Lea Otthon jogos érdeke, hogy a szerződés megkötése érdekében egyeztetéseket folytasson a jövőbeli szerződéses partner részéről a kapcsolattartásra jogosulttal és a szerződés teljesítése érdekében egyeztessen a szerződéses partnerével.

A szerződésben rögzített kapcsolattartási adatok esetén az adatkezelés jogalapja a szerződés megszűnését követően a Lea Otthon jogi kötelezettségének teljesítése.

 1. Személyes adatok kategóriái

A Lea Otthon a kapcsolattartáshoz szükséges következő adatokat rögzíti: név, telefonszám, e-mail cím.

 1. Személyes adatok címzettjei

A Lea Otthon a kapcsolattartási adatokat amennyiben a szerződésben szerepelnek, akkor a Székesfehérvári Egyházmegye (székhely: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 5.) mint a Lea Otthon könyvviteli szolgáltatója részére adja át.

 1. Személyes adatok forrása

Amennyiben a Lea Otthon a kapcsolattartási adataihoz nem közvetlenül Öntől jutott hozzá, akkor a kapcsolattartási adatait a Lea Otthon szerződő partnerének képviselője vagy a szerződő partnere képviseletében eljáró további kapcsolattartó adta át a Lea Otthon részére.

 1. Az adatkezelés időtartama

A Lea Otthon a kapcsolattartási adatait 8 évig kezeli.

 1. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

A Lea Otthon a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót akkor kell alkalmazni, amikor azt e-mailben megküldi az Ön részére.

 1. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai gyakorlása érdekében a Lea Otthonhoz az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen fordulhat.

 • Hozzáféréshez való jog

Önnek joga van arra, hogy visszajelzést kapjon a Lea Otthontól arra vonatkozóan, hogy kezeli-e az Ön személyes adatait. A Lea Otthon a kezelt személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja.

 • Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult a Lea Otthontól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 • Törléshez való jog

A Lea Otthon az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli a kapcsolattartási adatait, kivéve, ha a kapcsolattartási adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A Lea Otthon indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) a Lea Otthonnak nincs szüksége a kapcsolattartási adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte azokat, (ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelte vagy (iv) a Lea Otthon jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 • Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes és Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a Lea Otthonnak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

 • Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.

 1. Jogsértés esetén tehető lépések
  • Ha úgy gondolja, hogy a Lea Otthon megsértette a jogait a személyes adatai kezelése során, akkor a Lea Otthonhoz az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen fordulhat.
  • A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím:                        1363 Budapest, Pf. 9.
Cím:                                             1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Telefon:                                      +36 (1) 391-1400
Fax:                                              +36 (1) 391-1410
E-mail cím:                               Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Hatályos 2020. november 4. napjától